In mijn ontwerpboek leg ik ideeën vast a.d.h.v. kleine schetsen. Dit kunnen kleine draadtekeningen zijn of soms ook dieper uitgewerkte technische studies. Op basis van de ontwerpschets wordt, naargelang de grootte van het beeld, een frame gelast waarop de basisvorm gemodelleerd wordt. Dit kan met eender welk materiaal maar ik werk meestal in gips. Kleinere werken worden ofwel rechtstreeks in was geboetseerd of in klei.

Na de globale basisvorm kan er geleidelijk aan gedetailleerder gewerkt worden. Hierbij is de schriftuur van de knedende en modellerende hand enorm belangrijk. Het temperament en sfeer tijdens het creatieproces is bepalend voor de uiteindelijke realisatie. Dit kan op een virtuose of strakke manier een uitwendige vorm krijgen waardoor het beeld een dynamische of sterk ingetogen uitingsvorm krijgt.

De buitenvorm is belangrijker dan de details, hierdoor reduceert het beeldend werk zich steeds meer tot een pure en bedachtzame vorm. De soms ruwe textuur van de gipsen beelden primeert op de fragiele en eerder verhalende huid van de keramiekbeelden. 

Naast klei en gips wordt er ook met kunsthars en epoxy gewerkt.
Afhankelijk van het te bereiken resultaat worden andere materialen verwerkt, gemengd en geassembleerd. 

Tenslotte kan het beeld in de bronsgieterij verwerkt worden --> siliconemal trekken, wassen beeld gieten, retoucheren, gieten in brons, ciseleren, patineren.